Els castells i masos de Celrà

Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà, 2004.Estudi històric sobre els castells i les fortificacions medievals i els masos que tenien adscrits.

12€.