La guerra del francès a Celrà

Artemi Rossell Ferrer.
2014
Llibre publicat amb ocasió dels doscents anys del començament de la Guerra del Francès (1808-1814).

Tracta de la influència que tingué l'esdeveniment en el poble de Celrà. Els diferents setges que patí la ciutat de Girona per obra dels exèrcits napoleònics afectaren de forma significativa, per la seva proximitat geogràfica, la tranquil·la i quotidiana vida d'un poble pagès com el de Celrà de les primaries del segle XIX. 

Cercar amb quina intensitat i per quins fets s'esdevingué aquest trasbals és el que ha guiat en tot moment al seu autor, Artemi Rossell Ferrer.

12€