Propera presentació del llibre CELRA DESAPAREGUT

Dia: Divendres, 14 d'abril de 2023
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Ateneu de Celrà
Autor: Taller d'Història de Celrà

Col·lecció Catalunya Desapareguda
Comarca del Gironès núm.166
Editorial Efadós

El llibre "CELRÀ DESAPAREGUT", recull més de 170 fotografies de carrers, indrets, oficis i persones de temps passats de Celrà. Des dels primers anys del segle XX i fins a les seves darreres dècades, aquestes imatges ens ajuden a constatar la gran transformació que ha sofert el poble, tant en l'àmbit urbanístic, com social, laboral, paisatgístic i religiós. Gràcies a l'arxiu fotogràfic de l'entitat i de particulars que ens han deixat fotografies, hem pogut aplegar i publicar aquestes velles imatges.