Conferències

 Història de Catalunya: l’inici d’una nació 

Conferenciant: Joan Arbat 

24 de novembre de 2000

 La Catalunya nord durant els segles XVII i XVIII: crisi i pèrdua d’un antic territori català 

Conferenciant: Narcís Mª Amich i Raurich 

2 de juny de 2000

 Mirar, veure, entendre i explicar la pintura gòtica 

Conferenciant: Joaquim Jubert Gruart 

18 de febrer de 2000