Can Verdera

Can Verdera és una masia de Celrà (Gironès) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

És un mas de planta rectangular, coberta de teula àrab amb cairats a dues vessants. La construcció de les parets és feta amb còdols rierencs. Aquest fet caracteritza les construccions existents en aquest pla a prop del riu Ter. Les finestres i porta d'accés estan emmarcades per carreus de pedra amb llindes planes sense cap ornamentació. Inicialment la casa era estructurada en tres crugies, posteriorment fou ampliada i es va construir una altra part amb una volta d'arc de mig punt de totxo que servia de pallissa. Hi ha un petit forn a la planta baixa. La crugia central a la planta baixa és feta amb volta de rajols a sardinell i al fons hi ha l'escala que condueix a la planta principal. Es conserva parcialment el rellotge de sol a la façana principal.

La llinda de la porta d'accés duu la inscripció "Jaume Galter me a feta per l'any 1793". Probablement hauria estat una masoveria de Cal Galter de Celrà. Posteriorment a la seva construcció el mas fou ampliat per la banda est seguint la mateixa forma.

La plantació de pollancres en tot aquest sector ha fet que el mas quedi totalment amagat pels arbres. L'existència d'una gran alzina situada davant de la casa, ens parla d'un passat camperol avui inexistent.