Farinera

Densígraf procedent de l’antiga fàbrica de farines Posojal SA de Celrà, ara a l'Eco-Museu Farinera de Castelló d'Empúries. 

Rebut

Pòlisa

Permís d'ampliació

Document de permuta de terrenys 

Etiquetes de farines