Conservació del Patrimoni

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI: 

Plans per a la conservació del Patrimoni de Celrà:

pla_patrimoni pla especial de protecció del patrimoni de Celrà any 2010.pdf

Notes de premsa